ضمن تشکر از دوستانی که از وبلاگ بازدید می کنند. متن زیر و پست بالایی به درخواست بعضی از همین دوستان ترجمه و در اختیار قرار می گیرد.

تغییرات ایجاد شده در اینکوترمز 2000

اینکوترمز تعاریف پذیرفته شده بین المللی هستند که در سرتاسر جهان برای فروش کالاها از آنها  استفاده  می شود و استانداردهای جهانی برای شرایط (روشها یا ترم ها) ی تجاری مختلف هستند. آنها بوجود آمده اند تا به تجار در پرهیز از سوء تفاهمات پرهزینه ای که در هر مرحله از جابجایی کالا پیش می آید کمک کنند.

تقریبا هر ده سال، قوانین جاری اینکوترمز توسط ICC مورد بازبینی قرار می گیرند تا بازگوکننده و منطبق با فعالیت های تجاری جاری در سطح جهان باشند.

هم اکنون اینکوترمز 2000 مورد بازبینی قرار گرفته است و ویرایش جدید – اینکوترمز 2010- آن ارائه شده است. تغییرات ایجاد شده شامل موارد زیر است:

·         حذف چهار ترم قدیمی و اضافه شدن دو ترم جدید.

·         دسته بندی کلیه ترم ها در دو گروه به جای چهار گروه

اینکوترمز 2010 از اول ژانویه 2011 مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

کل ترم های تجاری از سیزده ترم به یازده ترم کاهش یافته اند.

ترم های حذف شده: DAF,DES, DEQ, DDU

این ترم ها به دلیل سطوح قابل ملاحظه ای از همپوشانی که داشتند حذف شده اند.

ترم های اضافه شده: DAT, DAP


تغیرات در دسته بندی اینکوترمز

تعداد گروههایی که ترم های اینکوترمز 2010 در آن دسته بندی شده اند از 4 گروه به دو گروه کاهش یافته است.

+ نوشته شده توسط عباس بختیاری در چهارشنبه ۱۲ آبان۱۳۸۹ و ساعت |